नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय धरान, सुनसरी
धरान, सुनसरी

कार्यालय संरचना / दरबन्दी तालिका

क्र.सं.       विवरण                                                जना       कैफियत


१.            प्रमुख मालपोत अधिकृत                        १            रिक्त

२.            मालपोत अधिकृत                                 १             पदपूर्ति

३.            नायव सुब्बा                                         ८            पदपूर्ति

४.            कम्प्यूटर अपरेटर                                 २            पदपूर्ति

५.            खरिदार                                               ३            पदपूर्ति

६.            सह–लेखापाल                                       १            पदपूर्ति

७.            कार्यालय सहयोगी                                 ४            पदपूर्ति

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)